מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

עודד שגב- מבקר המועצה והממונה על פניות הציבור

ימי פעילות: ראשון ושלישי בין השעות 08:00-16:00 רביעי- 16:00-18:00

טלפון: 08-9127007

פקס: 08-9127020

דוא"ל: soded@beit-arye.co.il

 

פקודת העיריות / צו המועצות המקומיות, חייבת כל רשות מקומית למנות מבקר.

סמכויות המבקר מפורטות בחוק ולא אלאה אתכם בהן.

ניתן לומר, שהמבקר נהנה מעצמאות מלאה הן בקביעת תוכנית עבודתו והן בעבודת הביקורת זכותו לבדוק כל נושא, לתחקר כל עובד מועצה, ולראות כל מסממך שנוגע לפעילות המועצה, לרבות פעילותם של גופי הסמך והתמך של המועצה, כגון: חל"פ.

מיותר לפרט את חשיבותה של הביקורת, לא רק למניעת שחיתויות, אלא גם על מנת לוודא שכללי המינהל וטוהר המידות, מתקיימים הלכה למעשה.

מדי שנה מונח לפני מליאת המועצה ומתפרסם דו"ח ביקורת, המתייחס לנושאים שלגביהם נערכה ביקורת באותה השנה, תוך איזכור ליקויים שטרם תוקנו משנים קודמות.

בשל בעיה תקציבית, הדו"ח אינו מופץ לכלל ציבור התושבים, אך ניתן לעיין בו במשרדי המועצה, באינטרנט ובספריה הציבורית.

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד