בטחון

ריענון הנחיות לבקשת העסקת פועלים פלסטינאים

על פי הנחיות מפקדת תיאום וקישור במנהל האזרחי, לא ניתן למועצה להגיש בקשות להעסקת עובדים פלסטינאים.
התושב מתבקש בעצמו להגיש את הבקשה במייל ללשכת תעסוקה אפרים tasefr@mnz.gov.il
על התושב לבצע את הפעולות הבאות:
1. עליו להוריד את הטפסים ולמלא
2. לגשת למחלקת ביטחון או מוקד להחתים את הטופס
3. מי שמגיש בפעם הראשונה עליו להצטייד באישור תושב
4. מי שבונה עליו להצטייד בהיתר בתוקף
5. להגיש תעודת זהות של המעסיק כולל ספח
6. הצהרת מעסיק שבונה , משפץ, לניקיון, גינון
מצ"ב טפסים

טבלת שיוך תושבים - מקלטים ציבוריים

לתשומת לב התושבים אשר אין בביתם ממ"ד-
רצ"ב טבלת שיוך תושבים, לפי מספרי בתים, למקלטים הציבוריים.

הנחיות למיגון רכב

רצ"ב הנחיות ונהלים למיגון רכב.

הערכות ומוכנות לרעידת אדמה

בימים אלה מעלה פיקוד העורף תשדיר באמצעי התקשורת כאשר המסר המרכזי הוא

נוהל הכנסת פועלים לישוב בית אריה-עופרים

מצ"ב הנוהל

תפקידי המחלקה

מחלקת הבטחון היישובית נועדה לספק מענה בטחוני לתושבים ולשפר את מערך הבטחון הישוב, תוף תיאום ושיתוף פעולה הדוקים בין כל גורמי הבטחון וההצלה הפועלים בישוב וסביב לו, כגון: צה"ל, משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש.
מחלקת הבטחון פועלים באמצעים שונים כדי להגביר את תחשובת הבטחון בקרב התושבים, לרבות מערכת מצלמות במעגל סגור במספר נקודות בישוב ורכבי בטחון המסיירים 24 שעות בתחומי הישוב.
עבור לתוכן העמוד