טפסים למכרזים דרושים

  דרישות תפקיד ותנאי סף 26/2019: מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים
  דרישות תפקיד ותנאי סף 25/2019: עו"ס כוללני+נוער וצעירים
  דרישות תפקיד ותנאי סף: רבש"צ
  דרישות תפקיד ותנאי סף: לבורנט/ית לחטיבת הביניים לבונה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: רכז דת
  דרישות תפקיד ותנאי סף: קב"ט מועצה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: סייע/ת גני ילדים
  דרישות תפקיד ותנאי סף: רכז/ת מעורבות חברתית
  דרישות תפקיד ותנאי סף: רכז/ת תחום מניעת אלימות ופשיעה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: גזבר/ית מועצה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: מנהל/ת מחלקת חינוך
  דרישות תפקיד ותנאי סף מנכ"ל חברה לפיתוח בית אריה בע"מ
  תיאור ודרישות תפקיד: עו"ס אזרחים ותיקים
  תיאור ודרישות תפקיד: אחראי דת, רישוי עסקים , איכה"ס (50%) ופקיד גביה (50%)
  תיאור ודרישות תפקיד: מנכ"ל החברה לפיתוח בית אריה בע"מ
  תיאור ודרישות תפקיד: מהנדס מועצה
  תיאור דרישות תפקיד: מהנדס המועצה
  תיאור ודרישות תפקיד: רכז/ת מציל"ה ונוער יישובי
  תיאור ודרישות תפקיד: קב"ט/ית מוסדות חינוך
  תיאור ודרישות תפקיד: אב בית בית הספר
  תיאור ודרישות תפקיד: פקח/ית בניה
  תיאור ודרישות תפקיד: מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
  תיאור ודרישות תפקיד: גזבר מועצה
  תיאור דרישות תפקיד: סייע לימודי חינוכי
  תיאור דרישות תפקיד: סייעת בגן ילדים
  תיאור קריטריונים ודרישות תפקיד: רבש"צ עופרים
  תיאור דרישות תפקיד: וטרינר רשותי
  תיאור דרישות תפקיד: חשב החברה לפיתוח
  שאלון אישי: מועמדות למכרז
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד