טפסים למכרזים דרושים

  דרישות תפקיד ותנאי סף: קב"ט מועצה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: סייע/ת גני ילדים
  דרישות תפקיד ותנאי סף: רכז/ת מעורבות חברתית
  דרישות תפקיד ותנאי סף: רכז/ת תחום מניעת אלימות ופשיעה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: גזבר/ית מועצה
  דרישות תפקיד ותנאי סף: מנהל/ת מחלקת חינוך
  דרישות תפקיד ותנאי סף מנכ"ל חברה לפיתוח בית אריה בע"מ
  תיאור ודרישות תפקיד: עו"ס אזרחים ותיקים
  תיאור ודרישות תפקיד: אחראי דת, רישוי עסקים , איכה"ס (50%) ופקיד גביה (50%)
  תיאור ודרישות תפקיד: מנכ"ל החברה לפיתוח בית אריה בע"מ
  תיאור ודרישות תפקיד: מהנדס מועצה
  תיאור דרישות תפקיד: מהנדס המועצה
  תיאור ודרישות תפקיד: רכז/ת מציל"ה ונוער יישובי
  תיאור ודרישות תפקיד: קב"ט/ית מוסדות חינוך
  תיאור ודרישות תפקיד: אב בית בית הספר
  תיאור ודרישות תפקיד: פקח/ית בניה
  תיאור ודרישות תפקיד: מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
  תיאור ודרישות תפקיד: מנהלת מעון עופרים
  תיאור ודרישות תפקיד: עוזר מנכ"ל חברה לפיתוח
  תיאור ודרישות תפקיד: גזבר מועצה
  תיאור דרישות תפקיד: סייע לימודי חינוכי
  תיאור דרישות תפקיד: סייעת בגן ילדים
  תיאור קריטריונים ודרישות תפקיד: רבש"צ עופרים
  תיאור דרישות תפקיד: וטרינר רשותי
  תיאור דרישות תפקיד: פקח בניה
  תיאור דרישות תפקיד: פסיכולוג/ית חינוכי/ת ופסיכולוג/ית מומחה/ית
  תיאור דרישות תפקיד: לבורנטית בחט"ב, סייעות שניות בגנ"י וסייעת סבב בגנ"י וסייעת פדגוגית בבי"ס
  תיאור דרישות תפקיד: חשב החברה לפיתוח
  תיאור דרישות תפקיד: מטפלות במעונות היום
  טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד