מסמכי מכרזים לעיון

  הזמנה להציע הצעות 9/2019: יועץ/ת משפטי/ת חיצוני/ת
  מכרז 22/2019: אחזקה ותחזוקה של מערכות ביוב ברחבי המועצה המקומית בית אריה-עופרים
  מכרז 21/2019: טיפול במוקדי מסלעות
  מכרז 17/2019: השכרת נכס לטובת מרכז רפואי/קופת חולים - נספח א'- תשריט
  מכרז 17/2019: השכרת נכס לטובת מרכז רפואי/קופת חולים
  מכרז 5.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): מתן שירותי ניהול, תכנון ופיקוח על פרוייקטים
  מכרז פומבי 16/2019: מכירת עפר/חומר גרוס
  מכרז 3.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד - כתב הזמנה
  מכרז 3.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד- תשריט
  מכרז 3.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד- נספח ו'
  מכרז 3.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד- נספחים ה'+ז'
  מכרז 3.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד- נספחים א'-ד'
  מכרז 3.2019 (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ): תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד- הסכם
  מכרז 2.2019 (חב' לפיתוח בית אריה בע"מ): מזנון בקאנטרי- נספח ביטוח
  מכרז 2.2019 (חב' לפיתוח בית אריה בע"מ): מזנון בקאנטרי
  קול קורא למאגר יועצים ומתכננים במועצה
  מכרז פומבי 12/2019: אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה עופרים
  מכרז פומבי 11/2019: לביצוע פינוי, סילוק והובלת אשפה ביתית, טיאוט רחובות ופינוי גזם
  מכרז פומבי 8/2019: מכרז להפעלת מעון יום
  מכרז פומבי 3/2019: הזמנה להציע הצעות לפיזור עודפי עפר ואדמה בישוב בית אריה
  מכרז 4/2018: מכרז לאספקת והתקנת מבנים יבילים במוסדות חינוך בבית אריה/עופרים
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 1/2018: ניהול ותפעול מזנון קאנטרי בבית אריה
  מכרז 6/2017: העמדה והשכרת מבנה לטובת מכולת בעופרים בישוב בית אריה
  מכרז 4/2017: שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה
  מכרז 4/2017: מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה - רשימת מסלולים ומחירון
  מכרז 4/2017: שאלות ותשובות מכרז שירותי הסעות לתלמידים ו/או עובדי הוראה לשנה"ל תשע"ח
  הזמנה לועדת מכרזים- מכרז 4/2017- הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה שנה"ל תשע"ח- פתיחה
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 4/2017: ניהול ותפעול מזנון בבריכת השחיה בבית אריה
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2017: אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר וחימום מים לקאנטרי בית אריה
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2017: מיזוג אוויר וחימום מים- חלק 1
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2107: מיזוג אוויר וחימום מים- חלק 2
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2107: מיזוג אוויר וחימום מים- חלק 3
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2107: מיזוג אוויר וחימום מים- חלק 4
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2107: מיזוג אוויר וחימום מים- חלק 5
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 3/2107: מיזוג אוויר וחימום מים- חלק 6
  החברה לפיתוח בית אריה- מכרז 3/2017: מיזוג אוויר וחימום מים - מענה לשאילתות
  מכרז 3.2017- פינוי בוצה
  מכרז 13.2016: התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים
  מכרז 8.2016: הפעלת מועדונית אינטנסיבית - הסכם התקשרות
  מכרז 8.2016: הפעלת מועדונית אינטנסיבית
  מכרז 7.2016 (מכרז משותף עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ מכרז 4.2016)- השכרת מבנה מסחרי להפעלת סופרמרקט בית אריה
  מכרז 4.2016: הצטיידות חדר כושר (מכרז משותף עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ)
  מכרז 4.2016: הצטיידות חדר כושר (מכרז משותף עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ) - רשימת ציוד
  מכרז 4.2016: הצטיידות חדר כושר (מכרז משותף עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ)- תרשים
  מכרז 5/2016: קירוי בריכת שחיה (מכרז משותף עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ)
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- מכרז 1/2016- הפעלת מטווח
  מכרז 11/2015: התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים
  מכרז 10/2015: קירוי בריכת השחיה
  החברה לפיתוח בית אריה בע"מ- 5/2015- המשך פיתוח שכונת כרמים
  חברה לפיתוח בית אריה בע"מ- 4/2015- מכרז להשכרת מבנים לטובת עסקים בתחום המזון
  מכרז 9/2015- מכירת רכב ממוגן ירי מסוג ניסן pickup
  חברה לפיתוח בית אריה בע"מ- 3/2015- RFI- בקשה לקבלת מידע משלים להיערך להקמת קאנטרי קלאב במועצה מקומית בית אריה
  חברה לפיתוח בית אריה בע"מ- 2/2015- RFI- בקשה לקבלת מידע משלים להיערך להעברת תפעול המטווח לזכיין
  מכרז 1/2015: רכישה, הובלה והתקנה של מסתורי כלי אצירה לאשפה
  מכרז 1/2015: השכרת מבנים לטובת הפעלת עסקים בתחום המזון (החברה לפיתוח בית אריה בע"מ)
  מכרז 1/2015: השכרת מבנים לטובת הפעלת עסקים בתחום המזון (תוכניות)
  מכרז 1/2015: השכרת מבנים לטובת הפעלת עסקים בתחום המזון (היתר)
  חברה לפיתוח בית אריה בע"מ- 1/2015- בקשה לקבלת RFI- לקבלת מידע משלים במטרה להיערך להקמת מרכול יישובי/אזורי במועצה המקומית בית אריה
  מכרז 3/2014: ביטוחי הרשות (פרסום חוזר)
  מכרז 13/2014: איסוף אשפה ופסולת ע"י משאית דחס ומנוף
  מכרז 5/2014: עבודות בניה, שיפוצים, תשתית, סלילה ופיתוח בשנים 2015-2016
  מכרז 2/2014: מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הרואה למוס"ח רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
  מכרז 1/2014: התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים
  מכרז 1/2014: התייעלות אנרגטית (פרסום חוזר)
  מכרז 10/2013: ביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח לכביש מספר 6 בעופרים
  מכרז 10/2013: תוכנית 1
  מכרז 10/2013: תוכנית 2
  מכרז 10/2013: תוכנית 3
  מכרז 10/2013: תוכנית 4
  מכרז 10/2013: תוכנית 5
  מכרז 9/2013: ביצוע עבודות הרחבה והקמה של מערכת טמ"ס יישובית, הקלטה... (מסמך עיקרי)
  מכרז 9/2013: כתב כמויות (נספח ט)
  מכרז 9/2013 (פרסום חוזר): מסמכי מכרז
  מכרז 9/2013 (פרסום חוזר): כתב כמויות
  מכרז 7/2013: אספקת והתקנת דשא סינטטי (פניה לקבלת הצעות)
  מכרז 7/2013: אספקת והתקנת דשא סינטטי (טבלה)
  מכרז 6/2013: תכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט בבי"ס "יהושע גן" ובחט"ב "לבונה"
  מכרז 5/2013: ביצוע עבודות להקמת סככות הצללה בתחומי המועצה המקומית בית אריה
  מכרז 5/2013: ביצוע עבודות להקמת סככות הצללה בתחומי המועצה המקומית בית אריה (פרסום חוזר)
  מכרז 4/2013: תכנון וביצוע מגרש החלקה לסקייטבורד/אופניים/גלגליות וקורקינט
  מכרז 2/2013: הפעלת מזנון במיזם ניצנים בבית אריה
  מכרז 1/2013: הפעלת קפיטריה במתנ"ס עופרים
  מכרז 14/2012 - ביצוע עבודות בניה, שיפוצים, תשתית, סלילה ופיתוח בשנים 2013-2014
  הזמנה להציע הצעות מספר 9/2012: אספקת מכשירי טלפון סלולאריים ושירותי רט"ן
  מכרז 8/2012: הובלה, אספקה והתקנת מערכת מיזוג אויר בולם ספורט (הסכם התקשרות)
  מכרז 8/2012: מפרט טכני וכתב כמויות
  מכרז 6/2012: הובלה ואספקה של גנרטור למט"ש (מסמך א - כתב כמויות)
  מכרז 6/2012: הובלה ואספקה של גנרטור למט"ש (מסמך ב - מפרט טכני)
  מכרז 5/2012: ביטוח רכוש וחבויות (מכרז חוזר)
  מכרז 2/2012: הובלה, אספקה והתקנת דשא סינטטי (מיפרט)
  מכרז 2/2012: הובלה, אספקה והתקנת דשא סינטטי (טבלה)
  מכרז 1/2012: הקמה ותחזוקה של מע' קריאה מרחוק וניהול מדי מים (מסמך א')
  מכרז 1/2012: הקמה ותחזוקה של מע' קריאה מרחוק וניהול מדי מים (מסמך ב')
  מכרז 1/2012: הקמה ותחזוקה של מע' קריאה מרחוק וניהול מדי מים (מסמך ג')
  מכרז 1/2012: הקמה ותחזוקה של מע' קריאה מרחוק וניהול מדי מים (מסמך ו' - מחירון)
  מכרז 1/2012: הקמה ותחזוקה של מע' קריאה מרחוק וניהול מדי מים (מסמך ז')
  מכרז 2/2011 (חברה לפיתוח): הפעלת מכון כושר
  מכרז 8.2011 - אספקת רכב (רשיון ב') המתאים להתקנת מנוף סל אדם הנפתח לגובה של כ - 10 מטר
  מכרז 9.2011 - אספקה והתקנה של מנוף "סל אדם"
  מכרז 10/2011 - היסעים לשנת הלימודים תשע"ב (הסכם התקשרות)
  מכרז 10/2011 - היסעים לשנת הלימודים תשע"ב (רשימת הקווים)
  מכרז 11/2011: הקמת מוקד חירום עירוני
  מכרז 12/2011 - אספקת רכב רשיון ב' למחלקת שפ"ע
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד