מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

שכירת מבנה מסחרי להפעלת סופרמרקט בישוב בית אריה
(מכרז משותף עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ)

7/2016

30.6.16
שעה 12:00

סיור קבלנים ביום רביעי, 1.6.16 בשעה 12:00 במועצה מקומית בית אריה

הסתיים

הפעלת מועדונית אינטנסיבית

8/2016

10.8.16 שעה 14:00

סיור קבלנים ביום שני, 1.8.16 בשעה 10:00 במועצה המקומית בית אריה

הסתיים

התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים

13/2016

8.12.16 שעה 13:00

עלות רכישת המכרז- 750 ₪

בביצוע

פינוי בוצה

3/2017

26.3.17 שעה 13:00

עלות רכישת המכרז- 5,000 ₪

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר וחימום מים בקאנטרי בית אריה


3/2017
(חל"פ)

20.3.17 שעה 12:00

סיור קבלנים ביום רביעי, 15.3.17 בשעה 09:30 במועצה המקומית בית אריה

הסתיים

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון בבריכת השחיה בבית אריה

4/2017

23.5.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 24.5.17 שעה 12:00

הסתיים

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל או מיוחד לשנה"ל תשע"ח

4/2017

20.7.17 שעה 13:00

הגשת שאילתות עד לתאריך 17.7.17 בשעה 09:00. השאילתות והתשובות יפורסמו באתר מיום 17.7.17 שעה 13:00 ועד ליום ההגשה

הסתיים

מכרז להעמדה והשכרת מבנה לטובת מכולת בעופרים בישוב בית אריה

6/2017

4.9.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.9.17 בשעה 13:00

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון קאנטרי בבית אריה

1/2018

4.3.18 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.3.18 בשעה 13:00

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד