מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"l

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

פינוי בוצה

3/2017

26.3.17 שעה 13:00

עלות רכישת המכרז- 5,000 ₪

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר וחימום מים בקאנטרי בית אריה


3/2017
(חל"פ)

20.3.17 שעה 12:00

סיור קבלנים ביום רביעי, 15.3.17 בשעה 09:30 במועצה המקומית בית אריה

הסתיים

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון בבריכת השחיה בבית אריה

4/2017

23.5.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 24.5.17 שעה 12:00

הסתיים

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל או מיוחד לשנה"ל תשע"ח

4/2017

20.7.17 שעה 13:00

הגשת שאילתות עד לתאריך 17.7.17 בשעה 09:00. השאילתות והתשובות יפורסמו באתר מיום 17.7.17 שעה 13:00 ועד ליום ההגשה

הסתיים

מכרז להעמדה והשכרת מבנה לטובת מכולת בעופרים בישוב בית אריה

6/2017

4.9.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.9.17 בשעה 13:00

הסתיים

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון קאנטרי בבית אריה

1/2018

4.3.18 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.3.18 בשעה 13:00

פרסום

הזמנה להציע הצעות לפיזור עפר ואדמה בישוב בית אריה

3/2019

31.3.19 שעה 13:00

מועד פתיחת מעטפות 31.3.19 בשעה 14:00

הסתיים

הפעלת מעון יום במועצה המקומית בית אריה-עופרים

8/2019

2.6.19
שעה 12:00

מפגש מציעים ביום 19.5.19 בשעה 10:00 במעון בית אריה ובמעון עופרים .
הגשת שאילתות עד לתאריך 26.5.19.

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד