מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"l

 

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

ביצוע פינוי, סילוק והובלת אשפה ביתית,

טיאוט רחובות ופינוי גזם

 

11/2019

7.7.19 שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 26.6.19 בשעה 13:00

פרסום

אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה עופרים

 

12/2019

7.7.19 שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 27.6.19 בשעה 12:30

הסתיים

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ:
הפעלת מזנון בקאנטרי

2.2019

3.7.19

שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום  27.6.19 בשעה 12:00

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ:
תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד

3.2019

20.8.19
שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 4.8.19 בשעה 12:00

פרסום

מכירת עפר/חומר גרוס

16/2019

25.7.19 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 23.7.19 שעה 12:00

הוקפא

השכרת נכס לטובת מרכז רפואי/קופת חולים

17/2019

12.9.19
שעה 12:00

ביקור בנכס בתיאום מראש
08-9127001/2

פרסום

טיפול במוקדי מסלעות כנגד שפני סלע

21/2019

12.9.19
שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 3.9.19 בשעה 13:00

פרסום

אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה-עופרים

22/2019

12.9.19
שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 3.9.19 בשעה 14:00

פרסום

הזמנה להציע הצעות: יועץ/ת משפטי/ת למועצה מקומית בית אריה-עופרים ולחברה לפיתוח בית אריה בע"מ

9/2019

24.9.19 שעה 15:00

 

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד