מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"l

 

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ:
תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד

3.2019

20.8.19
שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 4.8.19 בשעה 12:00

פרסום

מכירת עפר/חומר גרוס

16/2019

25.7.19 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 23.7.19 שעה 12:00

הוקפא

השכרת נכס לטובת מרכז רפואי/קופת חולים

17/2019

12.9.19
שעה 12:00

ביקור בנכס בתיאום מראש
08-9127001/2

פרסום

טיפול במוקדי מסלעות כנגד שפני סלע

21/2019

12.9.19
שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 3.9.19 בשעה 13:00

נסגר

אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה-עופרים

22/2019

12.9.19
שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 3.9.19 בשעה 14:00

נפסל

הזמנה להציע הצעות: יועץ/ת משפטי/ת למועצה מקומית בית אריה-עופרים ולחברה לפיתוח בית אריה בע"מ

9/2019

19.9.19 שעה 15:00

 

נסגר

מעגל תנועה רח' כרמים

28/2019

24.11.19 שעה 12:00

סיור קבלנים ביום 7.11.19 שעה 13:00

פרסום

אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה-עופרים

29/2019

5.2.19 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 17.11.19 בשעה 14:00

פרסום

מעגל תנועה רח' כרמים- פרסום חוזר

28/2019

23.1.20 שעה 13:00

סיור קבלנים ביום 8.1.20 בשעה 13:00

פרסום

העתקת גדר בטחון

32/2019

19.1.20 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 8.1.20 בשעה 14:00

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד