מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"l

 

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון קאנטרי בבית אריה

1/2018

4.3.18 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.3.18 בשעה 13:00

הסתיים

הזמנה להציע הצעות לפיזור עפר ואדמה בישוב בית אריה

3/2019

31.3.19 שעה 13:00

מועד פתיחת מעטפות 31.3.19 בשעה 14:00

הסתיים

הפעלת מעון יום במועצה המקומית בית אריה-עופרים

8/2019

2.6.19
שעה 12:00

מפגש מציעים ביום 19.5.19 בשעה 10:00 במעון בית אריה ובמעון עופרים .
הגשת שאילתות עד לתאריך 26.5.19.

הסתיים

ביצוע פינוי, סילוק והובלת אשפה ביתית,

טיאוט רחובות ופינוי גזם

 

11/2019

7.7.19 שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 26.6.19 בשעה 13:00

פרסום

אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה עופרים

 

12/2019

7.7.19 שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 27.6.19 בשעה 12:30

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ:
הפעלת מזנון בקאנטרי

2.2019

3.7.19

שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום  27.6.19 בשעה 12:00

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ:
תכנון פיתוח ובניית 56 יח"ד

3.2019

20.8.19
שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 4.8.19 בשעה 12:00

פרסום

מכירת עפר/חומר גרוס

16/2019

25.7.19 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 23.7.19 שעה 14:00

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד