בחירות לרשות 2018

גיוס מזכירי ועדת קלפי לבחירות

תושבים העומדים בתנאי הסף המצויינים במסמך המצורף, מוזמנים להגיש את מועמדותם על גבי הטופס המצורף ולשלוח אותו בצירוף קורות חיים ושאר המסמכים המצויינים בטופס, למייל שכתובתו: rama@sviva.gov.il.

הודעה למעוניינים בהשכר מבני ציבור לתעמולת בחירות

עבור לתוכן העמוד